Wykonujemy TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE (tzw. PRZYSIĘGŁE), dokumentów urzędowych i procesowych, np.:
» dokumenty USC: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia
» dokumenty szkolne: zaświadczenia, świadectwa szkolne, świadectwa czeladnicze
» dokumenty samochodowe: dowody rejestracyjne, karty pojazdu, akty własności, umowy zakupu, cesje
» akty notarialne, pełnomocnictwa
» dokumenty policyjne i sądowe: zeznania, wyroki
» dokumenty handlowe: kontrakty, raporty
» dokumenty księgowo-podatkowe: bilanse firm, deklaracje podatkowe
» dokumenty ubezpieczeniowe: polisy, zaświadczenia
» dokumenty medyczne: karty pacjenta, wyniki i opisy badań, listy, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie

Gwarantujemy, że tłumaczenia poświadczone wykonują wyłącznie tłumacze przysięgli z uprawnieniami do wykonywania zawodu, wpisani na aktualną listę Ministra Sprawiedliwości.

Oferujemy również TŁUMACZENIA ZWYKŁE, tłumacząc m.in.:
» korespondencję handlową i prywatną
» strony WWW
» materiały reklamowe
» CV i listy motywacyjne
» teksty literackie, streszczenia prac magisterskich i licencjackich

Realizujemy TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE zawierające fachową terminologię, typową dla poszczególnych dziedzin nauki, techniki i gospodarki. Tego typu tłumaczenie niejednokrotnie weryfikujemy ze specjalistą z danej dziedziny (np. lekarzem, prawnikiem).

Ponadto oferujemy TŁUMACZENIA USTNE w trakcie spotkań wymagających obecności tłumacza przysięgłego (ślub, umowa notarialna) i zwykłe (spotkania biznesowe).

W ramach stałej współpracy proponujemy korzystne warunki cenowe.
Oferta
Liczba odsłon: 2846
ANGIELSKI - NIEMIECKI - HOLENDERSKI - FRANCUSKI - WŁOSKI - UKRAIŃSKI